Aktuality

Čerpání grantu a kontrola čerpání

09.07.2012 13:27

Jak už víte, k 31. 3. 2012 jsme ukončili čerpání dotace z fondů EU. Pokud Vás zajímá, za co jsme utratili evropské peníze, naleznete přehled čerpání v dokumentech ke stažení. Pod názvem "Protokol o výsledku kontroly" se můžete přesvědčit, že rovněž věcná a finanční kontrola projektu, která se uskutečnila 21. 3.  2012, proběhla v pořádku a komise neshledala žádné závady v hospodaření se svěřenými prostředky.

Bude MŠ Homolka modelovou školkou?

09.07.2012 08:13

Ředitelka školky, Ivana Panochová, úzce spolupracuje s neziskovou organizací Step by Step ČR, o. s., pod jejíž záštitou je vzdělávací program Začít spolu (ZaS)  v ČR aplikován od roku 1994. Step by Step ČR, o. s. je držitelem licence a práv na šíření a rozvoj vzdělávacího programu Začít spolu v České republice a vlastní autorizaci mezinárodních vzdělávacích standardů Kompetentní učitel 21. století od mezinárodní asociace Step by Step ISSA International Step by Step Association (dále jen ISSA), které je také členem. Posláním této organizace je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě ve vzdělávání v ČR, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur. Tento mezinárodní program, podle kterého již pracují mateřské školy v devětadvaceti zemích světa, kombinuje bohaté evropské tradice veautorizaci mezinárodních vzdělávacích standardů ve výchově předškolních dětí s teoretickými i praktickými postupy.

Na mezinárodní úrovni je program zaštítěn asociací  ISSA (International Step by Step Association, www.issa.nl). Program Začít spolu je plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který byl vydán v roce 2001 v rámci kurikulární reformy a představuje otevřený systém, který se neustále dotváří a reaguje na nové poznatky.

V rámci naplnění mezinárodních standardů Mezinárodním profesním rámcem kvality ISSA - usiluje ředitelka školky o získání titulu Modelová škola (MoŠ) Začít spolu. Předpokladem k získání tohoto titulu je práce v programu Začít spolu minimálně 2 roky. Tento základní předpoklad je splněn k 1. 6. 2012. Cílem modelových škol je rozvíjet, podporovat a šířit program ZaS tzn., že škola je otevřena všem zájemcům o tento program z řad učitelů, studentů, zástupců místní samosprávy apod.

MoŠ nabízejí a poskytují samostatně (prostřednictvím vlastních lektorů – ředitelů škol) nebo ve spolupráci se Step by Step ČR, o. s., v rámci dalšího vzdělávání učitelů odborné semináře, návštěvy ve školách, podporu novým, začínajícím učitelům (pomocí mentoringu, konzultací, návštěv ve třídě apod.). Učitelé, pracující v MoŠ splňují standardy kvality ISSA – Kompetentní učitel 21. Století (ISSA standardy).

 

Změna v personálním obsazení

30.06.2012 16:47

S koncem školního roku ukončila své působení v naší školce dne 29.6.2012  kolegyně Vlasta Olmerová, která s námi od prvopočátku školku budovala a byla dětem velkou oporou a nám významnou posilou. Protože, jak sama říká, nemá ráda loučení, odešla, aniž by o tom rodiče nebo děti dopředu věděli, tak si to přála. Respektujme její přání, poděkujme jí za spolupráci a popřejme jí mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Její místo od pondělí 2. 7. 2012 zaujme nová paní učitelka Lucie Pavlíková. Děkujeme za pochopení.

Noc ve školce

30.06.2012 16:10

Ve středu 27.6.2012 jsme se rozloučili se školním rokem 2011/2012. Program byl pestrý, děti absolvovali bojovou hru "Po stopách Zlatého hádka" v blízkém lesoparku, jejíž součástí byl táborák s opékáním buřtů, pyžamovou párty a spaním přes noc ve školce. Počasí nám přálo, noc proběhla klidně za dohledu Lenky a Ivany a děti už ráno čile plnili raní úkol, tentokrát bez pomoci rodičů. Přejeme všem rodičům příjemné zážitky z dovolené a dětem krásné prázdniny! Těšíme se na Vás v září v novém složení pracovního týmu a s novými kamarády v nově otevřené 2. třídě!

Divadelní představení

11.06.2012 14:06

Ve středu 20. 6. 2012 v 9.00 hod. nás navštíví divadélko Úsměv s představením "O Budulínkovi". Vstupné 100,- Kč/dítě zaplaťte nejpozději v den realizace do 9.00 hod. učitelkám ve třídě. Těšíme se na Vás!

Fotografování dětí

29.05.2012 11:46

Dne 6.6.2012 se od 9.00 hod. uskuteční tradiční fotografování dětí. Bližší informace naleznete na nástěnce ve třídě, Vybírat můžete z různých druhů (tablo, portrétní fotografie, sada). Poplatek za fotografie uhraďte prosím v kanceláři školky. Děkujeme a doufáme, že se Vám andílci na fotografiích budou líbit. Fotografie budou k dispozici od 19. 6. 2012.

Informace ke Školce v přírodě

29.05.2012 11:41

Školka v přírodě se bohužel tento rok neuskuteční. Důvodů je hned několik - změna termínu a objektu se strany NNH, nižší zájem rodičů vzhledem k věku dětí a ceně a dlouhodobější onemocnění u 2 z přihlášených dětí. Věříme, že příští rok budou podmínky příznivější a školku v přírodě si užijeme.

Školka v přírodě

03.04.2012 10:43

Pro velký zájem rodičů plánujeme výjezd na "školku v přírodě"  v termínu od pátku 1. 6. 2012 do soboty 9. 6. 2012. Ubytování zajišťujeme v podnikové chatě MEDIKA v Dolním Dvoře v Krkonoších. Kapacita ubytování je 24 míst včetně doprovodu. Podmínkou účasti dětí je dosažení věku 4 let v době konání "školky v přírodě". Při problémech s obsazeností kapacity budeme zvažovat i účast mladších dětí s ohledem na jejich emocionální a sociální zralost a úroveň sebeobslužných návyků. Další informace sledujte průběžně v této rubrice.

Divadelní představení

03.04.2012 10:39

Ve středu 18.4.2012 v 9.00 hod. k nám zavítá Divadlo "Úsměv" s pohádkou "Bába chřipka". Vstupné je jako obvykle 100,- Kč a hradí se hotově ve školce. V případě zájmu zašlete email na info@skolkahomolka.cz nebo se nahlaste přímo učitelce ve třídě. Těšíme se na vás!

 

Rejstřík MŠMT

24.01.2012 21:36

S potěšením oznamujeme, že naše školka byla pod názvem Mateřská škola Homolka s.r.o. zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Do konce měsíce února 2012 bude podepsána smlouva a tím bude zaručeno čerpání dotací od 1.9.2012 v objemu 60% schválené výše normativu pro školní rok 2012/2013.

Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>

Co děláme celý den?

Záznamy: 1 - 1 ze 28
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Práce v Centrech aktivit

Záznamy: 1 - 1 ze 27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>